Sự phát triển mạnh của dịch vụ điều tra

Được xem là một ngành dịch vụ khá mới mẻ và có phần nhạy cảm, tuy nhiên, trong những năm gần đây, ngành dịch vụ điều tra, dịch vụ thám tử đang ngày càng được nhiều người sử dụng, dẫn đến sự xuất hiện ngày càng nhiều của các công ty điều tra, văn phòng thám tử.

Nhiều mục đích sử dụng

Mỗi người tìm đến các văn phòng điều tra, thám tử đều có một mục đích riêng, tuy nhiên, chung quy lại thì việc điều tra, thám tử đều nhằm mục đích thu thập thông tin, tài liệu, hình ảnh để phục vụ cho mục đích của khách hàng. Một số người sử dụng những thông tin, tài liệu, hình ảnh này để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, số khác sử dụng làm bằng chứng trong các tranh chấp. Dù nhằm mục đích gì thì những người sử dụng dịch vụ điều tra đều không thể tự mình có được các thông tin, tài liệu này, do vậy, họ tìm đến các bên cung cấp dịch vụ để được phục vụ. Thông thường, các mục đích sử dụng dịch vụ điều tra thường xoay quanh các vấn đề về cá nhân như tranh chấp hôn nhân gia đình, đất đai, phân chia di sản thừa kế. Đây là những tranh chấp khá phổ biến và đòi hỏi cần chứng cứ rõ ràng.

Cách thức cung cấp đa dạng

Tùy theo yêu cầu của khách hàng, đối với mỗi trường hợp khác nhau, các văn phòng thám tử, công ty điều tra sẽ tiến hành thu thập thông tin một cách khác nhau. Thông thường, các thông tin, tài liệu sẽ được các nhân viên, điều tra viên tự thu thập thông qua nhiều nguồn như tự mình theo dõi, thu thập, thông qua các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Các thông tin này sau đó được tổng hợp, xử lý và cung cấp cho khách hàng theo đúng nhu cầu.

Posted in Dịch vụ điều tra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *